14 sierpnia 2017

Oferta

Nasza oferta obejmuje:

 • prowadzenie KPIR bądź innych ewidencji podatkowych
 • rozliczanie podatku dochodowego
 • rozliczanie podatku VAT
 • sporządzanie i składanie deklaracji VAT, PIT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • kontakt z Urzędem Skarbowym w imieniu klienta
 • obsługę kontroli podatkowych

Dodatkowo możemy zająć się również:

 • Fakturowaniem
 • Sporządzaniem i przekazywaniem deklaracji do ZUS
 • Prowadzeniem kadr i płac
 • Bezpośrednim odbiorem dokumentów
 • Obsługa administracyjna